برچسب: صنعت ساختمان

لزوم مدرن سازی سازوکارهای معاملاتی و مشاوره ای در صنعت املاک

نگاهی به دیدگاه های علیرضا صلاحی درخصوص بازار املاک کشور تغییر یک روش سنتی فروش به قدمت تقریبا ۱۰۰ سال، به یک روش مدرن و به روز اروپایی با توجه به افرادی که در آن صنعت مشغول به کار هستند و کمترین اعتقادی به تغییر ندارند کار بسیار سختی است.علیرضا صلاحی، شخصی است که با […]

ادامه مطلب

X