کاربران محترم ساختمان‌یار لطفا پس از آپدیت اپلیکیشن جهت استفاده بهینه از آن حتما مواردی که در این فیلم به آن‌ها اشاره شده را رعایت فرمایید.

ارسال یک دیدگاه