درباره ما

از سال ۱۳۷۹ با تاسیس شرکت آجرپی کار خودمون را آغاز نمودیم و به سرعت راه توسعه و پیشرفت شرکت را در پیش گرفتیم . سرعت رشد به حدی بود که خودمون شگفت زده می شدیم ولی این راهی بود که شروع کرده بودیم پس باید تلاش می کردیم که بهترین باشیم و هر ماه رشد باید بیشتر از ماه قبل می بود .

پس از شروع رکود ساختمان در سال ۹۰ که مقداری بازار آرام گرفت و فشردگی کارها  کم شد این فرصت به ما داده شد که کمی تغییر بوجود آمده در بازار را  رصد  کنیم و سرعت رشد شرکت خودمان را با بازار هماهنگ کنیم .

پس کار تحقیق و بررسی را در بازار ساختمان شروع نمودیم و بعلت اینکه فروش در این صنف کم شده بود یک موضوع بیشتر خودنمایی می کرد و اول رقابت شدید ( گاهی سالم و گاهی ناسالم ) در بین همکاران بود پس لازم شد این رقابت را شفاف نموده و کمی سرو سامان دهیم چه کار می شد کرد که خریدار و فروشنده ، کارفرما و پیمانکار همه خوشحال باشند به قول معروف  برد ، برد باشد .

پس ایده مناقصه و مزایده بهترین بود  که هم خریداران و هم کارفرماها محصولات و خدمات را با حداقل قیمت ، بهترین کیفیت دریافت کنند و حق انتخاب زیادی داشته باشند و هم فروشندگان و نیروهای کار واقعی و حرفه ای بتوانند فروش بیشتری داشته باشند و هم دلالان سیار و سود جویان حذف شوند .

پس اپلیکیشن مناقصه ساختمانیار در طول ۳ ماه متولد شد و با هدف تغییری اساسی در معاملات صنعت ساختمان در زمستان ۹۶ کار خود را اغاز نمود و سپس فروشگاه مزایده ساختمان یار را افتتاح کردیم.

SAKHTEMUNYAR

 

تیم ساختمان یار  از کلیه سرمایه گذاران ، برنامه نویسان ، دست اندرکاران اکو سیستم استارتاپی و کلیه افرادی که به هر نحوی میتوانند ساختمان یار  را یاری نمایند تقاضای همکاری دارد.