اگر اطلاعاتی از پروانه ساختمان ندارید پیشنهاد می کنم ابتدا این مطلب “پروانه-ساختمان-چیست” را بخوانید.

مراحل دریافت پروانه ساختمان به شرح زیر است:

 1. ارائه مدارک زیر و درخواست پروانه از دفاتر خدمات الکترونیک شهر:
  • اصل و کپی سند یا سندهای ملک
  • حضور همه مالکین یا یک نفر دارای وکالت از سایرین
  • کارت شناسایی (کارت ملی)
  • برگه تسویه‌ حساب عوارض نوسازی شهرداری سال ‌های گذشته و سال جاری
 2. در مرحله گذشته شما تشکیل پرونده می دهید و در ادامه بازدید صورت می گیرد. در بازدید موارد ابعاد ملک، عرض خیابان، بنای موجود، موقعیت مجاورین
 3. دستور نقشه برای ملک صادر می شود و اطلاعاتی مانند موارد زیر در دستور نقشه ذکر می‌ شود.
  • ابعاد باقی ‌مانده ملک پس از اصلاحی‌ های شهرداری
  • مساحت پس از اصلاحی
  • تعداد طبقات و سطح اشغال هر طبقه
 4. مهم ترین مرحله در مراحل صدور پروانه! طراحی نقشه معماری بر اساس ضوابط مورد عمل شهرداری و دستور نقشه صادر شده برای ملک
 5. پس از نهایی شدن نقشه و رفع ایرادات ضوابطی مشخص شده از سمت دفاتر خدمات الکترونیک، از طرف واحد صدور پروانه عوارض تراکم شهرداری بر اساس متراژ های موجود و نوع کاربری آن، محاسبه و تعیین می‌ گردد.
 6. پس از موارد بالا و اخد تاییدیه، پروژه به مرحله پیش نویس پروانه می آید و تایید نقشه ها، برق و مکانیک از سازمان نظام مهندسی و همینطور در صورت لزوم (ساختمان های بیش از ۵ طبقه) گزارش آزمایش مکانیک خاک در این مرحله گرفته می شود.
 7. پس از درخواست تعیین ناظر در دفاتر خدمات ثبت و پس از عقد قرارداد با ناظر یا ناظرین برگه های سهمیه آن ها به انضمام قرارداد فی مابین را به عنوان ملاک تکمیلی پیش نویس پروانه به دفتر خدمات الکترونیک تحویل داد.
 8. برگه های تعهد رعایت اصلاحی، تعهد اخذ تاییدیه نما و… از جمله مدارک پیش نویس است که باید صرفا توسط مالک تهیه شود، مدارک زیر به عنوان پیش نویس پروانه باید توسط مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک تحویل داده شود:
  • نقشه ‌های سازه و تأسیسات برق و مکانیک به همراه برگه های سهمیه خدمات مهندسی
  • قرارداد مالک و ناظر و برگه سهمیه ناظر
  • برگ تعهد رعایت اصلاحی
  • برگ تعهد تائید نما
  • فایل‌های نقشه های سازه
  • برق و مکانیک
  • چک لیست ‌های مرتبط نظیر مبحث ۱۹
  • مبحث ۶ و بارگذاری
  • زلزله و غیره
  • برگه تعهد مشاور ژئوتکنیک و برگه تأییدیه گزارش خاک
  • و چند مورد دیگر بسته به پروژه های خاص
 9. پس از تایید موارد زیر پروانه ساختمان چاپ می شود:
  • چهار رشته (نقشه های سازه، تأسیسات برق و مکانیک ، برگه های سهمیه خدمات مهندسی)
  • تاییدیه های دفتر خدمات الکترونیک
  • طرح تفصیلی و بر و کف
  • تاییدیه رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری و شهردار

اعتبار پروانه ساختمان ۲ سال است که می شود ۲ سال دیگر تمدید شود، و همینطور لازم به ذکر است ممکن است مراحل فوق در شهر و زمان متفاوت باشد و این مراحل برای آشنایی کلی شما با این مراحل از طرف ساختمان یار مطرح شده است.

مراحل گرفتن پروانه ساختمان

ارسال یک دیدگاه