پروانه ساختمان چیست ؟

پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند.برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از مرجع ذی‌صلاح دریافت گردد.

مهم ترین دلیل اخد پروانه ساختمان:

 1. اطمینان از ساخت و ساز قانونی و براساس مشخصات فنی و شهرسازی برابر آیین نامه ها و ضوابط طرح جامع شهر
 2. بهره مند شدن از تسهیلات بانکی
 3. بیمه شدن کلیه عوامل دخیل در ساخت وساز
 4. جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی برای ساختمانهای مجاور به دلیل حضور ناظرین ساختمانی و ارائه راهکار
 5. صرفه جویی در هزینه های ساخت و ساز به دلیل استفاده از تجارب فنی و مهندسی در هنگام طراحی و نظارت

نمونه پروانه ساختمان

نمونه پروانه ساختمان

 

دفترچه های شناسنامه ساختمان به جای پروانه های ساختمان صادر می شود که نداشتن خلاف و پایان کار را شامل می شود.

شناسنامه های ساختمان از جمله شامل موارد زیر می باشد:

 1. هویت ساختمان و بیوگرافی
 2. نوع، شماره، تاریخ صدور و مشخصات زمین
 3. محل احداث
 4. هویت مالک
 5. نوع مالکیت
 6. مهندس ناظر
 7. محاسب و تاسیسات
 8. ابعاد چهارگانه پلاک
 9. کروکی و مساحت زمین
 10. نوع استفاده
 11. مشخصات طبقه ها
 12. وضع پارکینگ
 13. اصلاحات و تغییرات و نحوه تمدید عوارض گوناگون وصول شده
 14. گواهی های نداشتن خلاف صادر و گواهی پایان ساخت

انواع مجوز و پروانه ساختماني:

 • پروانه ساختمانی (اراضی باير يا باغات)
 • تخريب و نوسازی
 •  تعويض مهندس
 • اضافه اشکوب
 •  تغيير نقشه
 • توسعه بنا
 •  تغييرات
 • تبديل

در قسمت دوم این مطلب می توانید چگونگی “گرفتن-پروانه-ساختمان” را مطالعه کنید.

 

ارسال یک دیدگاه