قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران – دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.

قیمت پیشنهادی آپارتمانهای ۵۰تا۷۵متر در نقاط مختلف تهران 

 
قیمت پیشنهادی آپارتمان در مناطق مختلف تهران
 
منبع: خبرآنلاین

ارسال یک دیدگاه